Cytaty

Power / Moc / Możliwości

“Nothing is impossible; the word itself says ‘I’m possible’!”
"Nic nie jest niemożliwe; samo słowo mówi „możliwe!” 

(bo podświadomość pomija słowo nie i zarazem podwójne przeczenie nie niemożliwe to potwierdzenie czyli możliwe :-) - dopisek autora)

~ Audrey Hepburn

“The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.”
„Najczęstszym sposobem, w jaki ludzie rezygnują ze swojej władzy, jest myślenie, że jej nie mają”. 

~Alice Walker

Courage / Odwaga 

“If you do not have courage, you may not have the opportunity to use any of your other virtues.”
„Jeśli nie masz odwagi, możesz nie mieć możliwości wykorzystania innych swoich cnót.”

~ Samuel L. Jackson


“You can’t be that kid standing at the top of the waterslide, overthinking it. You have to go down the chute.”
„Nie możesz być tym dzieciakiem stojącym na szczycie zjeżdżalni wodnej, przemyślającym to. Musisz zjechać na dół. 

~ Tina Fey


Cuda

,,Staraj się być na tyle mądry, by wiedzieć, że nie wiesz. Wtedy Boskość może poprowadzić cię do prawdziwej wiedzy, spokojnie, krok po kroku. Daj mi swój umysł bez strachu, a ja go rozszerzę. Kiedy serce cierpi, łatwo jest przekształcić swoje cierpienie w radość, ale kiedy umysł tworzy i żyje fantazją, niezwykle trudno jest to zmienić. Więc bądź bardzo ostrożny. Nie pozwól, aby twój umysł stał się twoim największym wrogiem”.

~ Matka Meera