Słowotwórstwo

Ta strona jest PoŚwięcOna SłowoTwórstwu

"Tym samym, Słowo (Przesłanie) stało się ciałem, przybrało postać ludzką, przyszło na świat, aby zamieszkać pośród nas" 

(Ew. Mateusza 1.23; Rzymian 8.3; Filipian 2.5-11).

W starym Testamencie, słowo Boże daje początek wszechświatu (Psalm 33.6) i zbawia potrzebujących (Psalm 107.20). [źródło 1]


Czy zauważył(e/a)ś, że często słowa mają głębsze znaczenie?

Czy zauważyłeś, że słowa mają MOC sTwórczą?

Zapraszam do podróży w słowa. Do tego aby świadomie ich używać tak jak używasz narzędzi np. dłuta choć dziś to raczej koparka, telefon, komputer czy SI (AI).
Słowa są dźwiękami, wibracjami, falami o częstotliwości interpretowanej przez nas jako sekwencje dźwięków, które potrafią w nas i "na zewnątrz" wywołać zauważalny efekt.

Fale dźwiękowe potrafią kogoś doprowadzić do radości czy smutku. Przekazać informację. Jako słowa czy dźwięki muzyki. Mogą kogoś podnieś na duchu lub doprowadzić do śmierci.

Fale dźwiękowe mogę utrzymać lewitujący przedmiot w powietrzu lub go przemieścić jak również stłuc kieliszek, okno lub zburzyć budynek.
Fala dźwiękowa podobnie jak fala w modelu kulpuskularno-falowym gdy zgodnie z funkcją falową się załamuje i tworzy materię tak słowa również pozostawiają swój ślad w rzeczywistości postrzegalnej. Są połączeniem świata niewidzialnego z tym słyszalnym i wpływają na ten widzialny. Tak jak gdy obserwator skupia swoją uwagę patrząc na atom i nagle z chmury prawdopodobieństwa występowania elektronów pojawiają się one jako cząstki tak słowo poprzez swoją wibrację wpływa na nasze ciało i świat "zewnętrzny". 

Słowa oddziałują na materię i to w zaskakujący sposób jak to pokazał Masaru Emoto ale to tym napiszę pewnie osobny artykuł.

Słowa to narzędzie o wielkiej mocy. Może dobrze by było je poznać i nauczyć się nimi posługiwać?

Zapraszam do wspólnej podróży.

English words

No to zacznijmy od słowa :-)

Word -> World - Słowo -> Świat w języku angielskim tylko jedna litera "l" różni słowo "słowo" od słowa "świat". Ciekawe w kontekście znanej sentencji: "Słowo Ciałem się Stało". Czy słowem można budować światy i likwidować? Może wszech-światy? 

Ciekawe. Prawda?

Polskie słowa

Najciekawsze słowo, na którego skład zwrócił moją uwagę Dawid, a ja powiedziałem o tym Anastazji, która to pełna dziecięcej fascynacji powiedziała, że jej imię oznacza... Zmartwychwstanie! 

Przypadek? Nie sądzę...  wiemy, prawda, że przypadki tylko na poziomie cząstek elementarnych się pojawiają przynajmiej tak teraz sądzą  naukowcy...  

zmartwychwstanie

Zanim zobaczysz poniższą propozycję podziału na elementy (podsłowa / subwords) zastanów się jakbyś podzielił słowo zmartwychwstanie. Jak już to zrobisz rozwiń poniższą analizę.

Zmartwychwstanie - analiza 

z-mar-twych-wstanie 

Sprawdźmy dokładnie co oznaczają poszczególne słowa.
Wielki Słownik Język Polskiego (WSJP) podaje dwie definicje słowa mara :

Szczegółowo mamy

mara

Chronologizacja

SStp, SPXVI, SKN, SJPXVII, STR, SL, SWil, SJPWar, SJPDor, SJPSz, SJPDun, ISJP, PSWP, USJP

Pochodzenie

płn. psł. *mara 'widziadło, przywidzenie, urojenie'

1. duch

Definicja

istota nadprzyrodzona, będąca duchem osoby zmarłej

Kwalifikacja tematyczna

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE  Tradycja  wierzenia i przesądy

Relacje znaczeniowe

synonimy: zjawa

Połączenia

biała mara

zjawy i mary

przepadnij, maro!

Cytaty

- W imię Boga, Ojca Wszechmogącego, rozkazuję ci: zgiń, przepadnij, maro piekielna!

źródło: NKJP: Piotr Rowicki: Przed górami, przed lasami, 2005

Rozbebeszone pierzyny, którymi owijali się wychodząc na ulice, prószyły pierzem w mroźnym powietrzu i mary Żydów, jak oskubane anioły, sunęły przez miasto.

źródło: NKJP: Bogdan Wojdowski: Chleb rzucony umarłym, 1975

Rzekłbyś: nie ludzie tam sunęli w mglistym mroku, lecz mary jakoweś, demony leśne [...].

źródło: NKJP: Arkady Fiedler: Orinoko, 1957

2. przywidzenie

Definicja

nieprzyjemne złudzenie wzrokowe

Kwalifikacja tematyczna

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego  zmysły

Połączenia

nocna, senna mara

Cytaty

To, co się stało, było tak nagłe i niespodziewane, że sądził, iż jest pastwą złej mary nocnej, sennego zwidzenia.

źródło: NKJP: Zofia Kossak: Przymierze, 1952

Na pewno nieraz dręczy cię senna mara okrutnej kaźni twego mazowieckiego księcia, przyrodniego brata i najlepszego druha. Budzisz się z jękiem i zastanawiasz się, czy na pewno nie mogłeś uczynić niczego, aby go ratować.

źródło: NKJP: Witold Jabłoński: Metamorfozy, 2004

Zawsze coś musi być. Jak nie jawa, to mary. Jak nie grube pieniądze, to drobne. I tak dalej.

źródło: NKJP: Edward Stachura : Cała jaskrawość, 2006

Przysłowia

Sen mara, Bóg wiara

Bóg wiara, sen mara


Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2013źródło:  https://wsjp.pl/haslo/do_druku/33971/mara

twych

twój

Definicja

używane w odniesieniu do obiektów związanych z osobą, do której zwraca się osoba mówiąca lub pisząca

twoich książk. twych


źródło z pełną informacją: https://wsjp.pl/haslo/do_druku/54537/twoj

Moje na to spojrzenie

Moje Ty znajdź swoje. Sprawdzaj. To moja prawda nie Twoja. 

Widzę tu podwójne znaczenie. Z jednej strony powiedział bym, że 

"z ducha twojego powstały"

Czy nie oznacza to powstanie materii świata z twojego ducha? Co jeśli połączymy z następnym znaczeniem... mamy iście ciekawie...

"podniesienie się ze stanu twojej ułudy" 

Ciekawa jest forma "twych", która pokazuje dualizm, że on to również projekcja - jest ten co postrzega ułudę i ten co wstaje, a to ten sam.

Podnieść się ponad swoje projekcje. Czyli pozostawić je. Wznieść się ponad nie. Zdobyć perspektywę aby je ujrzeć i pozostawić w dole, to jest przestać je czynić by zobaczyć rzeczy jakimi są. Obudzić się ze snu i wstać to przecież znaczy przestać śnić. Czy tak nie dzieje się właśnie gdy się budzimy i wstajemy z łóżka? Czy nie wystarczy się obudzić i wstać do życia ze snu?

... ciekawe, że dwa powyższe znaczenia dają jedno znaczenie skoro z ducha powstała materia, a jest ona projekcją... to koło się zamyka - oświecenie tyka. 

Czy już się przebudziłeś drogi czytelniku? Czas wstawać :-)

To samo o czym piszą księgi wschodu, film Matrix i jemu podobne produkcje i przesłania.  Księgi i guru zwracają uwagę, że na życie jako naszą projekcję, tzw. "maja", ułuda. Ostatnio naukowcy coraz częściej uważają, że żyjemy w symulacji. Czyjej symulacji?

Możemy dalej bawić się z umysłem i patrzeć w inne źródła i inne znaczenia:

Mara 


źródła ww.: 
  1. https://sjp.pwn.pl/slowniki/mara.html
  2. https://pl.wiktionary.org/wiki/mara
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mara_(obozowisko)
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mara_(religie_Wschodu)

Słowo Życia Słowo stało się ciałem

Ewangelia według św. Jana 1 - Słowo Życia

Słowo stało się ciałem


źródło: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ewangelia%20wed%C5%82ug%20%C5%9Bw.%20Jana%201&version=SZ-PL

Kolega Piotr podesłał taką propozycje podziału i interpretacji:

"jeżeli podzielimy słowo 

inne przykłady

Agnieszka: "Ja z kolei przeczytałam, że sięgając po pomoc i dziwny po moc. 🙂"

źródła:
  1. https://www.gotquestions.org/Polski/slowo-stalo-sie-cialem.html