RTZ i 5 kluczowych pytań

RTZ - Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)

Racjonalna terapia zachowania jest formą "leczenia" często samopomocy w psychoterapii, która ma powiązania z terapią poznawczo-behawioralną (CBT). Wychodzi z zasady, że to nie sytuacje w życiu jednostki generują zaburzenia emocjonalne i behawioralne, ale raczej sposób ich interpretacji przez podmiot. Twórcą RTZ jest amerykański lekarz psychiatra Maxie C. Maultsby, który traktował ją jako krótkoterminową, niedrogą oraz łatwą do samodzielnego stosowania metodę terapeutyczną.
Dlaczego "leczenia" piszę w cudzysłowiu? Ponieważ stoi za tym szereg przekonań podobnie jak za słowem "choroba". Wolę używać zamiast "leczenie" powrót do równowagi, a zamiast "choroba" bycie w braku równowagi. Więcej o tym tu: [!!-- w opracowaniu --!!]

5 kluczowych pytań zdrowego myślenia

Czy moje myślenie jest oparte na faktach?

Czy moje myślenie pomaga mi chronić moje życie i zdrowie?

Czy moje myślenie pomaga mi osiągnąć moje krótko i długoterminowe cele?

Czy moje myślenie pomaga mi uniknąć niepożądanych konfliktów lub rozwiązać je?